Esta web usa cookies para almacenar información en su ordenador. Usar la página web supone que acepta los términos de nuestra Política de Privacidad. Aurrera

Complementos "Euskotramos"

EHUk, aldian behin, bere IIPren jarduera baloratzen du aparteko ordainsari osagarriak esleitzeko; horiei “Euskotramoak” ere deitzen zaie Euskoikerrek izapidetzen duen unibertsitatea-enpresa transferentzia-jarduerek ikerketa atalaren baitan ematen dute puntuazioa, eta egun (2015eko iraila), honela baloratzen dira:

2.1.b).II Funtsak UPV/EHUri itzultzen dizkioten enpresa pribatuekin eta administrazio publikoekin ikerketa-kontratuetan parte-hartze aktiboa izatea, betiere Unibertsitatearen ohiko sistemen bitartez kontratatzen badira (OTRI, EUSKOIKER,hitzarmen bereziak).

Laguntza Atal honetan, Batzordeak honako hauek hartuko ditu aintzat: kontratuan duen parte-hartze mota (IP, ikertzailea), kontratatzailea, ikerketaren xedea, gizartean oihartzun berezia duten gaiei erreparatuta.

10 puntu gehienez.
Harremanetarako Dokumentazioa