Esta web utiliza solamente cookies propias, necesarias para la navegación Aurrera

Complementos "Euskotramos"

EHUk, aldian behin, bere IIPren jarduera baloratzen du aparteko ordainsari osagarriak esleitzeko; horiei “Euskotramoak” ere deitzen zaie Euskoikerrek izapidetzen duen unibertsitatea-enpresa transferentzia-jarduerek ikerketa atalaren baitan ematen dute puntuazioa, eta egun (2015eko iraila), honela baloratzen dira:

2.1.b).II Funtsak UPV/EHUri itzultzen dizkioten enpresa pribatuekin eta administrazio publikoekin ikerketa-kontratuetan parte-hartze aktiboa izatea, betiere Unibertsitatearen ohiko sistemen bitartez kontratatzen badira (OTRI, EUSKOIKER,hitzarmen bereziak).

Laguntza Atal honetan, Batzordeak honako hauek hartuko ditu aintzat: kontratuan duen parte-hartze mota (IP, ikertzailea), kontratatzailea, ikerketaren xedea, gizartean oihartzun berezia duten gaiei erreparatuta.

10 puntu gehienez.
Harremanetarako Dokumentazioa