Esta web utiliza solamente cookies propias, necesarias para la navegación Aurrera

Onura ekonomikoak

Unibertsitateko baremoetan aintzat hartzen diren alderdiak dira ikerketa-proiektuak; ordezkapen-poltsetatik hasi, eta ANECA edo UNIQUAL akreditazio-prozesuetara edo barne-balorazio sistemetara (”Euskotramoak”) arte.

Merezimenduen balioespen zehatza hainbat faktoreren arabera egiten da, baremo orokorren (bi urtez behin gutxi gorabehera) aldian behingo berritzea edo deialdi zehatz batean auzitegi bakoitzak aplikatuko dituen irizpide zehatzak barne hartuta. Enpresekin egindako ikerketa-proiektua baloratu egiten dela eta aplikatzen den balorazio-irizpidea lehiaketa zehatz batean parte hartzen duten guztientzako berdina dela soilik berma daiteke.

Baremo desberdinetatik ateratako informazioa kontsulta dezakezu:

Dakizun moduan, unibertsitateak garapen profesionalerako testuinguru malgua eskaintzen du. Horri esker, Irakasle eta Ikerlari Pertsonalak (IIP) lanaldiaren zati bat ikerkuntzako proiektuetara eta ezagutza transferitzera bidera dezake. Ikerketako lan hori garatzeko moduetako bat enpresekin eta erakunde publikoekin batera ikerketa-proiektuetan parte hartzea da. Enpresekin egindako lankidetza hori unibertsitateak zehazten duen legezko testuinguruaren baitan egin behar da; izan ere, hala egin ezean, horrek lanaldi osorako IIPak duen esklusibitate-klausula urratzea eragingo luke.

Sekzio honetan topa dezakezu:

Harremanetarako Dokumentazioa